@tkthai
Login เข้าเล่น แทงไก่ไทย

กฎกติกา tangkaithai ไก่ชนไทย / แทงมวยไทย

กติกา-แทงไก่ชนไทย

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
ผลการแข่งขันไก่ชน จะมี ชนะ, แพ้ และเสมอ

1.  ผลการแข่งขันไก่ชน จะมี ชนะ, แพ้ และเสมอ
2. ไก่เปิดราคาหลังประกบคู่เสร็จ แล้วจะค่อยๆปิดราคาตามคู่ที่เริ่มชน
3. ไก่เปิดราคา 20 ตังค์
4. หากราคาไก่ชนที่เปิดให้เล่นมีการเปลี่ยนวันที่ชนและเปลี่ยนสนาม ทางเว็บไซต์จะทำการยกเลิกตั๋วทั้งหมดที่เล่นรายการนั้น
5. “เปิดราคาไก่ชนในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันพระและวันที่จาน IPM (จานส้ม) ไม่ถ่ายทอด”
6.  หากขันเล็กยังไม่จมน้ำ และและเกิดกรณีไก่วิ่งหนี เดือยหัก เป็นต้น(ได้-เสียแต่เดิมพัน) เว็บจะทำการยกเลิกคู่นั้น แต่หากขันเล็กจมน้ำไปแล้ว และเกิดกรณีต่างๆ เช่น ไก่วิ่งหนี เดือยหัก เป็นต้น ให้ถือว่าได้ – เสียกันตามปกติ ไก่ไม่ว่าจะถ่ายทอดหรือไม่ มีผลแพ้ – ชนะ ได้เสียกันตามปกติ
7. หากมีชื่อที่ผิดเพียงวรรณยุกค์เล็กๆ น้อยๆ ถือว่ามีการได้ – เสีย กันตามปกติ
8. หากชื่อที่เปิดให้เล่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกับที่ชนกันจริง เว็บจะทำการยกเลิกคู่นั้น
9. หากพบความผิดปกติใดๆ ให้รีบแจ้งที่ฝ่ายบริการลูกค้าทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หากเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้ตามเรื่องยากขึ้นหรือไม่สามารถตามเรื่องนั้นๆ ได้
10. หากมีราคาผิดปกติ หรือห่างจากท้องตลาดเกิน 20% ตั๋วที่เล่นราคาผิดปกตินั้นจะถูกยกเลิกทุกตั๋ว
11. ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของการเล่นทุกครั้ง (ตั๋ว – รายการเล่น) และหากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
12. การตัดสินของเว็บถือเป็นที่สิ้นสุด
13. ท่านสามารถเล่นสเต็ปได้ 10,000 บาท/1user ถ้ามีการเล่นเกิน จากusezrอื่นๆ ที่คาดการ์ณว่ามาจากบุคคลคนเดียวกัน ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกตั๋วนั้นๆ

กติกา-แทงมวยไทย

 

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

มวยเดี่ยว
1. กรณีมีมวยที่ถูกไล่ลง ถือเป็น โมฆะ (ผลมวยในเกมส์)
2. กรณีมวยถูกไล่ลง ถือเป็น ครบยก (ผลครบยก/ไม่ครบยก)
3. กรณีมวยสลับมุม/สลับสีกางเกง ถือว่าได้เสียตามปกติ โดยยึดตามชื่อนักมวย
4. ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการเดิมพัน ไม่ได้ไม่เสีย (คืนทุน) ในกรณีดังต่อไปนี้
–  ขึ้นชื่อนักมวยผิด ทั้งในกรณีชื่อ/สกุล(ค่ายหรือสปอนเซอร์), สะกดผิดบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออื่น ๆ ใดที่แสดงให้เห็นหรือให้เข้าใจว่าเป็นนักมวยคนละคน
– เปิดราคาผิดเกิน 30% จากราคาท้องตลาด
– เปิดราคาผิดมุม/ผิดฝั่ง
5. การเดิมพันมวยครบยก/ไม่ครบยก กรณีมีการไล่ลง ถือเป็น มวยครบยก มีผลได้เสีย สูง-ต่ำ คือ
– สมาชิกที่เดิมพันสูง ถือเป็น ชนะ เดิมพัน(ได้)
– สมาชิกที่เดิมพันต่ำ ถือเป็น แพ้ เดิมพัน(เสีย)
6. สมาชิกที่เดิมพันเข้ามาขณะมวยกำลังชก (เดิมพันมวยกลางอากาศ) และถ้าหากมวยคู่นั้น – ในยกนั้นที่สมาชิกเดิมพัน มีการนับหรือมีการน็อค ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันนั้น ๆ
7. กรณีมวยเสมอ คืนทุนไม่มีการได้เสีย (มิใช่การยกเลิก)
8. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันผล แพ้/ชนะ/เสมอ อย่างเป็นทางการจากสนามมวยหรือกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดเท่านั้น
9. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเดิมพันทุกกรณี หากพบและ/หรือสงสัยว่าสมาชิกมีการเดิมพันผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10. ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันตามผลการตัดสินและไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน, ชื่อทีม/นักมวย หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น มากกว่า 72 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันและ/หรือการเดิมพันได้ถูกตัดสินไปแล้ว
11. คำตัดสินของเว็บไซต์ถือเป็นอันสิ้นสุด
มวยสเต็ป
1. กรณีมีมวยที่ถูกไล่ลง ถือเป็นโมฆะ (ผลมวยในเกมส์)
2. กรณีมวยถูกไล่ลง ถือเป็นครบยก (ผลครบยก/ไม่ครบยก)
3. กรณีมวยสลับมุม/สลับสีกางเกง ถือว่าได้เสียตามปกติ โดยยึดตามชื่อนักมวย
4. ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน ไม่ได้ไม่เสีย (คืนทุน) ในกรณีดังต่อไปนี้